Lịch sử hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Tiến ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc tổng Phù Chẩn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn nêu trên thuộc xã Thành Tiến, huyện Thiệu Hóa. Năm 1947, xã Thành Tiến sáp nhập vào xã Thành Công. Năm 1953, thành lập xã Thiệu Tiến[5].

Năm 1977, xã Thiệu Tiến cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên[6].

Năm 1996, xã Thiệu Tiến thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Tiến gồm có các làng[4]:

  • Phúc Lộc: tên nôm là làng Chuộc, đầu thế kỉ 19 là thôn Phú Lộc.
  • Làng Là: đầu thế kỉ 19 là thôn Quan Cai, sau đổi thành Quan Trung.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT