khai giảng năm hoặc mới 2021 - 2022

Đăng lúc: 07/09/2021 (GMT+7)
100%

Trường THCS và Tiểu học xã Thiệu Tiến thực hiện phòng chống covid - 19 trong lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG THCS VÀ TIỂU HỌC XÃ THIỆU TIẾN

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG COVID - 19

TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

3.jpg

Theo kế hoạch hướng dẫn của sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa. Vào tiết đầu tiên của ngày 6/9/2021.Tại các lớp học, Trường THCS và Tiểu học xã Thiệu Tiến đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Các nhà trường đã hướng dẫn để phụ huynh và học sinh làm tốt công tác phòng chống dịch, bệnh covid. Đặc biệt để đảm bảo, an toàn cho GV, HS trong quá trình tham gia dạy và học, 100% cán bộ giáo viên, học sinh đều đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh covid_19.
4.jpg
5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

khai giảng năm hoặc mới 2021 - 2022

Đăng lúc: 07/09/2021 (GMT+7)
100%

Trường THCS và Tiểu học xã Thiệu Tiến thực hiện phòng chống covid - 19 trong lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG THCS VÀ TIỂU HỌC XÃ THIỆU TIẾN

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG COVID - 19

TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

3.jpg

Theo kế hoạch hướng dẫn của sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa. Vào tiết đầu tiên của ngày 6/9/2021.Tại các lớp học, Trường THCS và Tiểu học xã Thiệu Tiến đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Các nhà trường đã hướng dẫn để phụ huynh và học sinh làm tốt công tác phòng chống dịch, bệnh covid. Đặc biệt để đảm bảo, an toàn cho GV, HS trong quá trình tham gia dạy và học, 100% cán bộ giáo viên, học sinh đều đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh covid_19.
4.jpg
5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT