THIỆU TIẾN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG KHI RA ĐƯỜNG VÀ ĐẾN NƠI CÔNG CỘNG

Đăng lúc: 29/07/2021 (GMT+7)
100%

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Trong thời gian qua để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid - 19. Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp với Công an xã, MTTQ và các đoàn thể trong xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc: Moi người dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid – 19 bằng nhiều hình thức như : Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, Zalo....Đặc biệt là với hình thức tuyên truyền lưu động của đoàn đến tận ngõ, gõ từng nhà để mọi người dân nắm bắt chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch covid - 19. Nhưng qua tuần tra của công an xã đã phát hiện 2 công dân không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, đó là công dân Phạm Công A đơn vị thôn Quan Trung 3 xã Thiệu Tiến và công dân Hoàng Đình T đơn vị thôn Quan Trung 3 xã Thiệu Tiến .

Công an xã đã lập biên bản và tham mưu cho UBND xã ra Quyết định số 560 và số 561 ngày 29/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân, mức xử phạt là 2 triệu đồng đối với mỗi một công dân. Vì căn cứ Quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của thủ tướng chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Người dân không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi công cộng sẽ bị sử phạt từ 1triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Đây là bài học đắt giá cho những công dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 và trong thời gian tới để nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 UBND xã - BCĐ phòng chống dịch bệnh covid -19 xã Thiệu Tiến giao cho công an xã tiếp tục nâng cao công tác tuần tra để xử lý nghiêm những công công dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid - 19.

THIỆU TIẾN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG KHI RA ĐƯỜNG VÀ ĐẾN NƠI CÔNG CỘNG

Đăng lúc: 29/07/2021 (GMT+7)
100%

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Trong thời gian qua để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid - 19. Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp với Công an xã, MTTQ và các đoàn thể trong xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc: Moi người dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid – 19 bằng nhiều hình thức như : Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, Zalo....Đặc biệt là với hình thức tuyên truyền lưu động của đoàn đến tận ngõ, gõ từng nhà để mọi người dân nắm bắt chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch covid - 19. Nhưng qua tuần tra của công an xã đã phát hiện 2 công dân không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, đó là công dân Phạm Công A đơn vị thôn Quan Trung 3 xã Thiệu Tiến và công dân Hoàng Đình T đơn vị thôn Quan Trung 3 xã Thiệu Tiến .

Công an xã đã lập biên bản và tham mưu cho UBND xã ra Quyết định số 560 và số 561 ngày 29/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân, mức xử phạt là 2 triệu đồng đối với mỗi một công dân. Vì căn cứ Quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của thủ tướng chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Người dân không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi công cộng sẽ bị sử phạt từ 1triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Đây là bài học đắt giá cho những công dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 và trong thời gian tới để nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 UBND xã - BCĐ phòng chống dịch bệnh covid -19 xã Thiệu Tiến giao cho công an xã tiếp tục nâng cao công tác tuần tra để xử lý nghiêm những công công dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid - 19.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT