kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND xã Thiệu Tiến tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc 10 ngày trước · 30 lượt xem
Đăng lúc 18 ngày trước · 31 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 1179 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 1216 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT