Khám tuyển ngĩa vụ quân sự năm 2021

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2021. Sáng ngày 10/11/2021 HĐ NVQS xã Thiệu Tiến tổ chức khám tuyển NVQS năm 2022.
Các thanh niên trong độ tuổi đã có mặt đúng thời gian và địa điểm để khám tuyển, 42/42 ĐVTN được triệu tập tham gia khám tuyển 100%
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2022
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Khám tuyển ngĩa vụ quân sự năm 2021

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2021. Sáng ngày 10/11/2021 HĐ NVQS xã Thiệu Tiến tổ chức khám tuyển NVQS năm 2022.
Các thanh niên trong độ tuổi đã có mặt đúng thời gian và địa điểm để khám tuyển, 42/42 ĐVTN được triệu tập tham gia khám tuyển 100%
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2022
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT