kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 11/06/2021 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Tiến tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự nhất trí của BTV huyện ủy Thiệu Hóa. Vào hồi 7 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2021. HĐND xã Thiệu Tiến tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh:
Chủ tịch HĐND, PCT HĐND, Trưởng, phó ban kinh tế xã hội, Trưởng, phó ban pháp chế, chủ tịch UBND xã, ủy viên UBND.

anh 1.jpganh 3.jpg

Về dự và chỉ đạo kỳ họp gồm có:
1. Đồng chí: Đỗ Thế Bằng: ủy viên BTV huyện ủy - phó chủ tịch HĐND huyện.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc : huyện ủy viên - phó chủ tịch UBND huyện.
3. Đồng chí : La Thị Sinh :Huyện ủy viên - Phó ban tổ chức huyện ủy
anh 5.jpg

Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu được:
1. Đồng chí: Lê Thanh Quảng giữ chức vụ : Chủ tịch HĐND xã.
2. Đồng chí: Hà Thị Hoàng giữ chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã.
3. Đồng chí: Đỗ Thanh Hiểu giữ chức vụ : Trưởng ban,Kinh tế xã hội.
4. Đồng chí: Hoàng Thị Hường giữ chức vụ: Phó trưởng ban Kinh tế xã hội.
5. Đồng chí: Lê Thị Ngàn giữ chức vụ : Trưởng ban Pháp chế .
6. Đồng chí: Hoàng Thị Vui giữ chức vụ: Phó trưởng ban Pháp chế.
7. Đồng chí: Lê Đình Chính giữ chức vụ : Chủ tịch UBND xã.
8. Đồng chí: Đàm Văn Hùng giữ chức vụ : Ủy viên UBND xã.
9. Đồng chí: Lê Quý giữ chức vụ: Ủy viên UBND xã.

anh 1.jpg

Các nội dung kỳ họp đã được thông qua và nghị quyết thống nhất biểu quyết 100%. kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 11/06/2021 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Tiến tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự nhất trí của BTV huyện ủy Thiệu Hóa. Vào hồi 7 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2021. HĐND xã Thiệu Tiến tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh:
Chủ tịch HĐND, PCT HĐND, Trưởng, phó ban kinh tế xã hội, Trưởng, phó ban pháp chế, chủ tịch UBND xã, ủy viên UBND.

anh 1.jpganh 3.jpg

Về dự và chỉ đạo kỳ họp gồm có:
1. Đồng chí: Đỗ Thế Bằng: ủy viên BTV huyện ủy - phó chủ tịch HĐND huyện.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc : huyện ủy viên - phó chủ tịch UBND huyện.
3. Đồng chí : La Thị Sinh :Huyện ủy viên - Phó ban tổ chức huyện ủy
anh 5.jpg

Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu được:
1. Đồng chí: Lê Thanh Quảng giữ chức vụ : Chủ tịch HĐND xã.
2. Đồng chí: Hà Thị Hoàng giữ chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã.
3. Đồng chí: Đỗ Thanh Hiểu giữ chức vụ : Trưởng ban,Kinh tế xã hội.
4. Đồng chí: Hoàng Thị Hường giữ chức vụ: Phó trưởng ban Kinh tế xã hội.
5. Đồng chí: Lê Thị Ngàn giữ chức vụ : Trưởng ban Pháp chế .
6. Đồng chí: Hoàng Thị Vui giữ chức vụ: Phó trưởng ban Pháp chế.
7. Đồng chí: Lê Đình Chính giữ chức vụ : Chủ tịch UBND xã.
8. Đồng chí: Đàm Văn Hùng giữ chức vụ : Ủy viên UBND xã.
9. Đồng chí: Lê Quý giữ chức vụ: Ủy viên UBND xã.

anh 1.jpg

Các nội dung kỳ họp đã được thông qua và nghị quyết thống nhất biểu quyết 100%. kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT