MTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM

Đăng lúc: 08/12/2022 (GMT+7)
100%

TTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM

Ngày 24/8/2021 MTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức Lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM.
Về dự có :
1. Đ/c : Lê Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c : Lê Đình Chính - PBT - CT UBND xã
3. Đ/c : Lê Thanh Quảng - PBT - thường trực ĐU - CT HĐND xã
Về dự cùng có các đ/c trong BCH Đảng Ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, MTTQ và các đoàn thể, Cán bộ công chức, CA xã, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư Kiêm trưởng thôn, Trưởng ban CTMT ......
100% các địa biểu đã tham gia ủng hộ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động

MTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM

Đăng lúc: 08/12/2022 (GMT+7)
100%

TTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM

Ngày 24/8/2021 MTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức Lễ phát động ủng hộ con em Thiệu Hóa đang gặp khó khăn do dịch covid - 19 tại TP HCM.
Về dự có :
1. Đ/c : Lê Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c : Lê Đình Chính - PBT - CT UBND xã
3. Đ/c : Lê Thanh Quảng - PBT - thường trực ĐU - CT HĐND xã
Về dự cùng có các đ/c trong BCH Đảng Ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, MTTQ và các đoàn thể, Cán bộ công chức, CA xã, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư Kiêm trưởng thôn, Trưởng ban CTMT ......
100% các địa biểu đã tham gia ủng hộ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT