Tuyên truyền kế hoạch gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền: về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ vào thông tư số 148 /2018 ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc Phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ;

Căn cứ kế hoạch số 155 ngày 10 tháng 9 năm 2021. về việc tuyển chon và gọi công dân nhập năm 2022 của UBND Huyện Thiệu Hoá;

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

UBND x㠖 HĐNVQS xã Thiệu Tiến xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ,CHỈ TIÊU ,TIÊU CHUẨN:

1. Đối tượng:

Là nam công dân ,đủ từ 18 đến 25 tuổi ,lấy từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu, riêng nam công dân có trình độ đại học, cao đẳng lấy từ đủ 18 đến 27 tuổi .

2. Chỉ tiêu:

- Điều khám huyện 28 thanh niên; xét nghiệm HIV, Ma túy 13; Nhập ngũ 12; trong đó Quân đội 9, công an 2, Dự phòng xã 01.

3. Tiêu chuẩn:

a. Chính trị:

- Thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc Phòng – Bộ Công an .

- Lai lịch chính trị gia đình phải rõ ràng ,trong sạch ,bản thân thanh niên nhập ngũ phải có đạo đức tốt ,không có tiền án tiền sự .

- Không tuyển những công dân vi phạm các tệ nạn xã hội ,vi phạm pháp luật có tiền án tiền sự.

b. Sức khỏe:

- Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định tại thông tư 16/2016 ngày 30/6/2016 Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc Phòng .ưu tiên sức khỏe loại 1 ,loại 2,từ 75% trở lên, loại 3 đến khi đủ chỉ tiêu .

- Không tuyển những người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, cấy dị vật vào cơ quan sinh dục.

c. Trình độ văn hóa:

Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên. Trình độ THPT đạt 65% trở lên .

II. CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ:

1. Công tác sơ tuyển:

- UBND xã, Hội Đồng NVQS xã ,tổ chức sơ tuyển tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng luật NVQS và các quy định tại điều 5,thông tư số 16/2016.

- Căn cứ chỉ tiêu huyện giao Hội đồng NVQS xã tuyển chọn những thanh niên đảm bảo về sức khỏe để khám tuyển NVQS tại Huyện .

2.Tổ chức khám sơ tuyển:

- Thành lập hội đồng khám sức khỏe gồm cán bộ Y, bác sỹ của trạm Y tế xã.

- Tổ chức khám sơ tuyển và phân loại sức khỏe theo đúng quy định của thông tư 16/2016 ,và hướng dẫn việc khám sức khỏe sơ tuyển NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

- Ban CHQS xã có trách nhiệm điều động đảm bảo quân số khám tuyển tại huyện đúng đủ chỉ tiêu.

- Thời gian khám sơ tuyển NVQS tại xã ngày 10/11/2021.

- Thời gian khám tuyển tại huyện vào ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021.

Địa điểm khám sơ tuyển : Tại trạm y tế xã

3. Tổ chức thâm nhập :

- UBND xã, Hội đồng NVQS xã có trách nhiệm tổ chức thâm nhập và chịu trách nhiệm và kết quả thâm nhập của địa phương .

- Trong thâm nhập phải thực hiện theo đúng quy định 3 gặp 4 biết .

- Thời gian thâm nhập từ ngày 24/12 đến 31/12/2021

4. Tổ chức giao quân :

- Tổ chức giao quân theo đúng hướng dẫn và quy định của trên.

- Thời gian giao quân dự kiến cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022.

Vậy đề nghị các công dân thuộc diện khám tuyển NVQS năm 2022 có mặt ở địa phương đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo để tham gia khám tuyển NVQS năm 2022. Nếu công dân nào cố tình không tham gia khám tuyển NVQS thì Hội đồng NVSQ xã sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài tuyên truyền kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Tuyên truyền kế hoạch gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền: về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ vào thông tư số 148 /2018 ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc Phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ;

Căn cứ kế hoạch số 155 ngày 10 tháng 9 năm 2021. về việc tuyển chon và gọi công dân nhập năm 2022 của UBND Huyện Thiệu Hoá;

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

UBND x㠖 HĐNVQS xã Thiệu Tiến xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ,CHỈ TIÊU ,TIÊU CHUẨN:

1. Đối tượng:

Là nam công dân ,đủ từ 18 đến 25 tuổi ,lấy từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu, riêng nam công dân có trình độ đại học, cao đẳng lấy từ đủ 18 đến 27 tuổi .

2. Chỉ tiêu:

- Điều khám huyện 28 thanh niên; xét nghiệm HIV, Ma túy 13; Nhập ngũ 12; trong đó Quân đội 9, công an 2, Dự phòng xã 01.

3. Tiêu chuẩn:

a. Chính trị:

- Thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc Phòng – Bộ Công an .

- Lai lịch chính trị gia đình phải rõ ràng ,trong sạch ,bản thân thanh niên nhập ngũ phải có đạo đức tốt ,không có tiền án tiền sự .

- Không tuyển những công dân vi phạm các tệ nạn xã hội ,vi phạm pháp luật có tiền án tiền sự.

b. Sức khỏe:

- Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định tại thông tư 16/2016 ngày 30/6/2016 Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc Phòng .ưu tiên sức khỏe loại 1 ,loại 2,từ 75% trở lên, loại 3 đến khi đủ chỉ tiêu .

- Không tuyển những người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, cấy dị vật vào cơ quan sinh dục.

c. Trình độ văn hóa:

Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên. Trình độ THPT đạt 65% trở lên .

II. CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ:

1. Công tác sơ tuyển:

- UBND xã, Hội Đồng NVQS xã ,tổ chức sơ tuyển tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng luật NVQS và các quy định tại điều 5,thông tư số 16/2016.

- Căn cứ chỉ tiêu huyện giao Hội đồng NVQS xã tuyển chọn những thanh niên đảm bảo về sức khỏe để khám tuyển NVQS tại Huyện .

2.Tổ chức khám sơ tuyển:

- Thành lập hội đồng khám sức khỏe gồm cán bộ Y, bác sỹ của trạm Y tế xã.

- Tổ chức khám sơ tuyển và phân loại sức khỏe theo đúng quy định của thông tư 16/2016 ,và hướng dẫn việc khám sức khỏe sơ tuyển NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

- Ban CHQS xã có trách nhiệm điều động đảm bảo quân số khám tuyển tại huyện đúng đủ chỉ tiêu.

- Thời gian khám sơ tuyển NVQS tại xã ngày 10/11/2021.

- Thời gian khám tuyển tại huyện vào ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021.

Địa điểm khám sơ tuyển : Tại trạm y tế xã

3. Tổ chức thâm nhập :

- UBND xã, Hội đồng NVQS xã có trách nhiệm tổ chức thâm nhập và chịu trách nhiệm và kết quả thâm nhập của địa phương .

- Trong thâm nhập phải thực hiện theo đúng quy định 3 gặp 4 biết .

- Thời gian thâm nhập từ ngày 24/12 đến 31/12/2021

4. Tổ chức giao quân :

- Tổ chức giao quân theo đúng hướng dẫn và quy định của trên.

- Thời gian giao quân dự kiến cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022.

Vậy đề nghị các công dân thuộc diện khám tuyển NVQS năm 2022 có mặt ở địa phương đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo để tham gia khám tuyển NVQS năm 2022. Nếu công dân nào cố tình không tham gia khám tuyển NVQS thì Hội đồng NVSQ xã sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài tuyên truyền kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT