Tuyên truyền về đối tượng, tiêu chuẩn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

TUYÊN TRUYỀN: về việc tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022

1.Đối tượng, độ tuổi tuyển chọn:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân Nam đủ 18 đến 25 tuổi, lấy từ tuổi thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao; riêng công dân được tạm hoãn, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi “ tính đến ngày giao nhận quân”; (Điều 30- Luật NVQS năm 2015). Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sỹ quan, binh sĩ các thành phần là 24 tháng trong (Điều 21 Luật NVQS năm 2015)

2. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Tuyển gọi, nhập ngũ những công dân có đủ sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định. Lấy loại 1 trước, loại 2, loại 3 sau cho đến khi đủ chỉ tiêu: (Chỉ lấy loại 2,3 về thể lực, không lấy loại 3 về mạch – huyết áp, mắt cận thị, loạn thị 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị các mức độ, teo cơ đen ta phải loại ngay, không tuyển công dân nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS (Theo thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của liên ngành Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 30/6/2016 quy định)

3. Tiêu chuẩn văn hóa:

Căn cứ vào Thông tư 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Các đơn vị, chỉ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Thứ tự lấy người có trình độ văn hóa cao đến thấp.

Căn cứ vào quy định hướng dẫn của trên, các đơn vị chú trọng công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp... tham gia nhập ngũ.

4.Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị:

Thực hiện theo Thông tư số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội Việt nam.

*Các trường hợp không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội:

+ Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật

Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân

+ Liên quan đến tội phạm mà cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận

+Sử dụng trái phép chất ma túy. Hành nghề mê tín dị đoan

+ Lịch sử chính trị chưa rõ rang, phẩm chất chính trị xấu:

5. Các đối tượng tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ

Theo Điều 41 Luật NVQS năm 2015, theo Thông tư 175/2011 và Thông tư 13/2013 của BQP-BGD&ĐT

a.Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe Huyện.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61-80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo.

b.Những công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

- Con của liệt sỹ, con thương binh hạng một

- Một người anh hoặc em trai của liệt sỹ;

- Một con của thương binh hạng hai, con của bệnh binh suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm LĐ từ 81% trở lên.

Trên đây là bài tuyên truyền về việc tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 . xin cảm ơn nhân dân đã chú ý lắng nghe

Tuyên truyền về đối tượng, tiêu chuẩn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022

Đăng lúc: 11/11/2021 (GMT+7)
100%

TUYÊN TRUYỀN: về việc tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022

1.Đối tượng, độ tuổi tuyển chọn:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân Nam đủ 18 đến 25 tuổi, lấy từ tuổi thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao; riêng công dân được tạm hoãn, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi “ tính đến ngày giao nhận quân”; (Điều 30- Luật NVQS năm 2015). Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sỹ quan, binh sĩ các thành phần là 24 tháng trong (Điều 21 Luật NVQS năm 2015)

2. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Tuyển gọi, nhập ngũ những công dân có đủ sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định. Lấy loại 1 trước, loại 2, loại 3 sau cho đến khi đủ chỉ tiêu: (Chỉ lấy loại 2,3 về thể lực, không lấy loại 3 về mạch – huyết áp, mắt cận thị, loạn thị 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị các mức độ, teo cơ đen ta phải loại ngay, không tuyển công dân nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS (Theo thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của liên ngành Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 30/6/2016 quy định)

3. Tiêu chuẩn văn hóa:

Căn cứ vào Thông tư 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Các đơn vị, chỉ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Thứ tự lấy người có trình độ văn hóa cao đến thấp.

Căn cứ vào quy định hướng dẫn của trên, các đơn vị chú trọng công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp... tham gia nhập ngũ.

4.Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị:

Thực hiện theo Thông tư số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội Việt nam.

*Các trường hợp không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội:

+ Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật

Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân

+ Liên quan đến tội phạm mà cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận

+Sử dụng trái phép chất ma túy. Hành nghề mê tín dị đoan

+ Lịch sử chính trị chưa rõ rang, phẩm chất chính trị xấu:

5. Các đối tượng tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ

Theo Điều 41 Luật NVQS năm 2015, theo Thông tư 175/2011 và Thông tư 13/2013 của BQP-BGD&ĐT

a.Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe Huyện.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61-80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo.

b.Những công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

- Con của liệt sỹ, con thương binh hạng một

- Một người anh hoặc em trai của liệt sỹ;

- Một con của thương binh hạng hai, con của bệnh binh suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm LĐ từ 81% trở lên.

Trên đây là bài tuyên truyền về việc tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 . xin cảm ơn nhân dân đã chú ý lắng nghe

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT