Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Quyết định30/5/2018Nghị quyết về quản lý di tích lịch sử cách mạng
01/NQ-ĐHPN27/6/2017Nghị quyết ĐHPN xã Thiệu Tiến nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 52 /KH-UBND07/02/2017KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Số 03/QĐ - HĐQT01/08/2016QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HTXDVNN PHÚC LỘC - XÃ THIỆU TIẾN

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT